Paulina Ilnicka - Endokrynolog


Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończyła w 2006 r. Specjalizację z chorób wewnętrznych odbyła w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł specjalisty internisty w 2014 r. W 2018 r. rozpoczęła specjalizację z endokrynologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w I Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych, Pododdziałem Diagnostyki Endokrynologicznej, Kliniki Endokrynologii CMKP, uzyskując tytuł specjalisty endokrynologa w 2020 r.


Paralaksa tła

CENNIK USŁUG: