Prof. dr hab. n med. Anna Skoczyńska – specjalista chorób wewnętrznych, Hipertensjolog


Prof. dr hab. n med. Anna Skoczyńska pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konsultacja z zakresu chorób wewnętrznych obejmuje:


• rozpoznawanie i leczenie zaburzeń lipidowych (hipercholesterolemii i innych);
• rozpoznawanie i leczenie miażdżycy:
• rozpoznawanie i leczenie infekcji układu oddechowego, w tym zapaleń płuc;
• rozpoznawanie i leczenie najczęstszych chorób przewodu pokarmowego;
• rozpoznawanie i leczenie chorób metabolicznych;
• konsultacje chorych z rozpoznaniem porfirii, hemochromatozy, zatrucia metalami ciężkimi.

Konsultacje z zakresu hipertensjologii obejmują:


• diagnostykę nadciśnienia tętniczego, w tym diagnostykę różnicową;
• monitorowanie chorych z nadciśnieniem w oparciu o badanie holterowskie ciśnienia tętniczego (ABPM);
• leczenie nadciśnienia tętniczego.