Co to jest POZ?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)


Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna,
najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej.


Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.
Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni),
ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.
Świadczenia udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo punkt szczepień powinien być czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00.

W przeważających przypadkach pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia, jednak:
» w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie;
» przy kontynuacji leczenia;
» gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.


Zapraszamy do składania deklaracji wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej 573 446 160