Lek. Dawid Jachimowicz – Pediatra


Dawid Jachimowicz w ramach swoich konsultacji zajmuje się kompleksową opieką nad dzieckiem od jego pierwszych dni życia aż do ukończenia 18 roku życia.

Specjalista z dużym doświadczeniem zawodowym (m.in. blisko 5 – letni okres pracy w zawodzie lekarza w szpitalach w niemieckim systemie opieki zdrowotnej) i przyjaznym podejściem do pacjentów.

Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2001 r. natomiast tytuł specjalisty w zakresie pediatrii uzyskał w 2012 r.

Konsultacje dzieci zdrowych obejmują:


• badanie profilaktyczne niemowląt i bilanse zdrowia dzieci
• ocenę rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka
• konsultacje w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych
• badania kontrolne

Konsultacje dzieci chorych obejmują diagnostykę i leczenie:


• ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego,
• nawracających zakażeń układu oddechowego, jak również astmy oskrzelowej
• niepokojących objawów mogących świadczyć o rozwijającej się infekcji