benamed main logo

PZU Zdrowie

pzu_zdrowie

PZU Zdrowie

Zapraszamy pacjentów posiadających ubezpieczenie PZU Zdrowie do skorzystania z dostępnych w naszej placówce specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach zawartego z firmą PZU ubezpieczenia.