benamed main logo

Zapraszamy do składania deklaracji NFZ POZ.

Deklaracje POZ Benamed
Deklaracje POZ Benamed

Zapraszamy do składania deklaracji NFZ POZ.

Co to jest POZ?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej.


Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.
Świadczenia udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo punkt szczepień powinien być czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00. W przeważających przypadkach pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia, jednak:
  • w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie,
  • przy kontynuacji leczenia,
  • gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Zapraszamy do składania deklaracji
wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.